Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant V.TVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 25 Deviations 414 Comments 1,524 Pageviews
×

Newest Deviations

Chinese by Mandoracute Chinese :iconmandoracute:Mandoracute 4 0 Autumn Color by Mandoracute Autumn Color :iconmandoracute:Mandoracute 1 0 Black to school by Mandoracute Black to school :iconmandoracute:Mandoracute 3 0 Apple Girl by Mandoracute Apple Girl :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Red Ulzzang by Mandoracute Red Ulzzang :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Happy girl by Mandoracute Happy girl :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 No name by Mandoracute No name :iconmandoracute:Mandoracute 0 2 Out the fire by Mandoracute Out the fire :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Hello  Sunshine by Mandoracute Hello Sunshine :iconmandoracute:Mandoracute 2 0 Coler of sun by Mandoracute Coler of sun :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Apple in my eyes by Mandoracute Apple in my eyes :iconmandoracute:Mandoracute 1 0 Magic Electronic by Mandoracute Magic Electronic :iconmandoracute:Mandoracute 3 0 Let's Fighting by Mandoracute Let's Fighting :iconmandoracute:Mandoracute 1 0 Cover beach by Mandoracute Cover beach :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Cover With Love by Mandoracute Cover With Love :iconmandoracute:Mandoracute 0 0 Queen Saber by Mandoracute Queen Saber :iconmandoracute:Mandoracute 0 1

Favourites

Journal
[BIG SHARE] HAPPY 600+ WATCHERS AND HELLO SUMMER Cuối cùng thì cái PACK 600+ cũng ra đời Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] Thất hứa với mọi người hình như từ hồi 400+ gì đó = ))) Ây yo ngại ghê hàNeko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] Hmm..cảm ơn cảm miếc thì cũng nói nhiều rồi, credit tớ cũng ghi hết ở các art  Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] Nên giờ mình vô PACK luônKao Emoji-08 (Kyaa Cute and Shy) [V1]


Mà chú ý nha, ở đây tớ chỉ cho các cậu coi cái preview thôi, nên muốn down được thì ph
:iconBCaves:BCaves
:iconbcaves:BCaves 176 409
Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong by BCaves Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong :iconbcaves:BCaves 31 7 Tagwall: Have a nice day by BCaves Tagwall: Have a nice day :iconbcaves:BCaves 52 94
Journal
HAPPY 1000+ WATCHERs [CATBEIS] Goodbye!
Cả một năm mất tăm mất tích trên DA nên bây giờ tui trở lại để chào tạm biệt lần cuối Cry run Panda Emoji-23 (Cry) [V2] 
Lúc trước siêng năng đeo DA lắm nhưng dạo này chuyển nghề qua viết truyện xong chả muốn làm gì nữa nên photoshop xóa luôn rồi Bunny Emoji-09 (Cry) [V1]
Bữa này toàn ăn không ngồi rồi, lựa được ngày nhàn rỗi nên quyết share cho cacban những gì còn sót lại của Catbeis xong rồi tàn hình luôn hjhj Bunny Emoji-07 (Emoji Cry) [V1] 
FAV+WATCH+CMT= Link down.
:iconCatbeis:Catbeis
:iconcatbeis:Catbeis 25 17
[TT#2] DANDELION by DTD12 [TT#2] DANDELION :icondtd12:DTD12 473 301 TR#1 - 9 by DTD12 TR#1 - 9 :icondtd12:DTD12 353 209 [TT#1] SPRING by DTD12 [TT#1] SPRING :icondtd12:DTD12 675 581 [TT#5] SUMMER TIME GONE by DTD12 [TT#5] SUMMER TIME GONE :icondtd12:DTD12 384 232 TR1 - #1 by DTD12 TR1 - #1 :icondtd12:DTD12 450 354 [TT#4] I'M SINGING MY BLUES by DTD12 [TT#4] I'M SINGING MY BLUES :icondtd12:DTD12 363 257 [TT#3] DREAMING by DTD12 [TT#3] DREAMING :icondtd12:DTD12 353 228 Texture Pack 12 by yunniejacksonyi Texture Pack 12 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 137 87 //7-11-2016// PACK SHARE HAPPY 90+ WATCH by Micucheoo //7-11-2016// PACK SHARE HAPPY 90+ WATCH :iconmicucheoo:Micucheoo 48 68 Garden Girl Render by SeventhTale Garden Girl Render :iconseventhtale:SeventhTale 85 5 A Q U A R I U S by Namikaze-fuyumi A Q U A R I U S :iconnamikaze-fuyumi:Namikaze-fuyumi 22 12 Lily render by Namikaze-fuyumi Lily render :iconnamikaze-fuyumi:Namikaze-fuyumi 25 14

Activity


Cuối cùng cái D.A của mình cũng được hơn 20 wat rồi Anime Emoji (Oh yay dance) [V2] Anime Emoji (Oh yay dance) [V2] Anime Emoji (Oh yay dance) [V2] 
Cám ơn tất cả những bạn đã wat cho mình nha Adorable Girl Anime Emoji (Heart Dance) [V6] 

Chúng ta vô phần share

Credit khi sử dụng nha

I/ Render
Preview by Mandoracute
Preview by Mandoracute
cái này chỉ có 3 thôi nha mình ghi lộn là 5
Preview by Mandoracute
Preview by Mandoracute

II/ Res 
1: link 
Đẹp lắm á
0 112070 3b653508 L by Mandoracute

2: link
0 114d02 19768194 L by Mandoracute

3: link

0 ebe10 940eb2ae L by Mandoracute


4: link
0 1f182b 34105c7b L by Mandoracute

5: link
0 1f011f 28fc2a93 L by Mandoracute

6: link
0 1e9df4 3a9c5709 L by Mandoracute

7: Link

0 1e8125 ed1f3567 L by Mandoracute

8: link
0 1e793e fac0314d L by Mandoracute

9: link
0 1dfcba 2875cad1 L by Mandoracute

10: link
0 1d2523 f488817a L by Mandoracute

                       END SHARE, Goodbye 
Mình không có nhiều thời gian nên hơi ít res, lần khác sẽ có nhiều hơn nha :D (Big Grin) 

Dùng xin credit

LUẬT: WAT+FAV+CMT=LẤY(link down)

Render mình không share free nữa bạn nào lấy thì đúng luật mình send cho

                                       Bye 

deviantID

Mandoracute
V.T
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Mar 18, 2017  Student Artist
watch back ?
Reply
:iconbinh28127:
binh28127 Featured By Owner Nov 17, 2016  Student Interface Designer
Watch back ?
Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Oct 29, 2016  Student Interface Designer
Watch back ?
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Oct 27, 2016  Student Interface Designer
Thanks for watching <333
Reply
:iconpinkythepink:
pinkythepink Featured By Owner Oct 16, 2016  Professional Artisan Crafter
:love: Thank you for the favorites, it really means ever so much to me that you enjoy my artwork! I invite you to add me to your watch so that you can see all the future beaded and stitched pieces I have planned! :blowkiss: Just think of the sparkles... :squee:
Reply
:icondamaimikaz:
DamaiMikaz Featured By Owner Oct 6, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks a lot for adding my work to your collection.
Reply
:iconmandoracute:
Mandoracute Featured By Owner Oct 15, 2016
Your well come
Reply
:iconayauchidachan:
Ayauchidachan Featured By Owner Oct 3, 2016  Student Digital Artist
Watch back,pls
Reply
:iconmandoracute:
Mandoracute Featured By Owner Oct 15, 2016
done
thanks for your watch <3
Reply
:iconhimecucheo:
HimeCucheo Featured By Owner Aug 25, 2016  Student
watch back, pls?
Reply
Add a Comment: